W miniony piątek Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał prace naprawcze na zniszczonej drodze Jedwabno - Wielbark, uzupełniając ubytki w nawierzchni. Z większym remontem trzeba zaczekać, aż się ociepli. Najbardziej zniszczony odcinek ma zostać zamknięty dla samochodów ciężarowych.

W minionym tygodniu poprosiliśmy Zarząd Dróg Wojewódzkich o informacje na temat zniszczonej drogi Wielbark - Jedwabno. Odpowiedź dotarła do redakcji już po zamknięciu wydania. W nadesłanym nam mailu ZDW informuje, że 17 marca na drodze wojewódzkiej nr 508 Jedwabno - Wielbark wykonane były prace naprawcze: uzupełniane ubytki w nawierzchni oraz pobocza gruntowe. "Remonty cząstkowe emulsją i grysami będą możliwe przy temperaturach powyżej 10 stopni Celsjusza."  - czytamy w nadesłanej korespondencji. W najbliższym czasie planowane jest oznakowanie 4-kilometrowego odcinka między Rekownicą a Wesołowem, będącego w najgorszym stanie technicznym, znakami wjazdu samochodów ciężarowych.

(ew)