Miejsce po radnym Stanisławie Kowalczyku w Radzie Gminy Jedwabno jeszcze przez dłuższy czas pozostanie nieobsadzone. Wyznaczone na koniec lipca wybory uzupełniające się nie odbędą, bo nie zgłosił się żaden komitet wyborczy.

Przesunięte wybory
Na razie brakuje chętnych na miejsce w Radzie Gminy Jedwabno zwolnione przez Stanisława Kowalczyka

Radny Stanisław Kowalczyk miesiąc temu zrezygnował z dalszego pełnienia mandatu. W tej sytuacji komisarz wyborczy wyznaczył na 23 lipca wybory uzupełniające w okręgu Szuć. Termin zgłaszania komitetów minął 15 maja.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.